miercuri, 15 iunie 2011

proiect Monument in Alba Iulia

Între anii 1541 şi 1711 oraşul a fost, cu unele întreruperi, reşedinţaprincipilor Transilvaniei şi astfel capitala politică a Transilvaniei. Pentru o scurtă perioadă de timp, începând cu recunoaşterea principelui Sigismund Báthory drept suveran al Moldovei şi al Ţării Româneşti (1595) a fost şi capitala de jure a acestor state. Acest proiect politic a fost continuat deMihai Viteazul.

Alba Iulia a fost aşadar prima capitală a celor trei provincii româneşti,capitala de jure sub Sigismund Báthory, precum si sub sceptrul unificator al marelui voievod Mihai Viteazul. La Alba Iulia a avut loc Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, care a stat la baza înfăptuirii unirii Transilvaniei şi a Banatului cu Regatul României. În anul1922 a avut loc la Alba Iulia ceremonia oficială de încoronare a regilor Romaniei Mari, Ferdinand I şi Maria, moment care a consfinţit importanta istorică a oraşului si rolul de capitala istorică, capitală de suflet a tuturor românilor.

Sursa:wikipedia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu